PRIVACY POLICY

Personvern for Tree of Pets AS 
Tree of Pets AS  innhenter ulike personopplysninger fra brukerne.
Eier og behandlingsansvarlig
Tree of Pets AS
Postboks 12
1481 Hagan
Eiers kontaktepost: info@treeofpets.no

Innhentede datatyper
Blant typene av personopplysninger som Tree of Pets samler, alene eller via tredjepart, er: fornavn, etternavn, telefonnummer, adresse, e-postadresse, provins, postnummer, by, ulike typer personopplysninger, kjønn, fødselsdato, firmanavn, organisasjonsnummer, leveringsadresse, husnummer, informasjonskapsler og bruksdata. Fullstendig informasjon om alle typer personlig informasjon er gitt i avsnittene som omhandler retningslinjene eller ved bestemte forklaringer som er vist ovenfor datainnsamlingen.
Personopplysninger kan bli gitt av brukeren, eller ved at bruksdata automatisk blir samlet inn ved bruk av Tree of Pets nettsider.
Hvis ikke det er nærmere spesifisert, er alle data som er anmodet av Tree of Pets obligatorisk, og ved å ikke oppgi disse kan det bli umulig for Tree of Pets å tilby sine tjenester. I tilfeller hvor Tree of Pets spesifikt opplyser om at data ikke er obligatorisk, står brukerne fritt til å oppgi denne informasjonen uten konsekvenser for tilgjengeligheten eller funksjonen av tjenesten.Brukere som er usikker på hvilke personopplysninger som er obligatoriske, er velkommen til å kontakte Eieren.
All bruk av informasjonskapsler -eller andre sporingsverktøy -av Tree of Pets er eierne av tredjeparts-tjenester, brukes av Tree of Pets for å tilby den tjenesten som brukeren ønsker, i tillegg til andre formål som beskrevet i dette dokumentet og i Informasjonskapsel-erklæringen, hvis tilgjengelig. Brukerne er ansvarligefor tredjeparts personlige personopplysninger innhentet, publisert eller delt gjennom Tree of Pets AS og bekrefter at de har tredjeparts samtykke til å gi personopplysninger til Eieren.

Behandlingssted og -metode
Behandlingsmetoder
Eieren foretar nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert adgang, avsløring, endring eller uautorisert ødeleggelse av data.
Databehandlingen blir utført ved hjelp av datamaskiner og/eller IT-aktivert verktøy etter organisatoriske retningslinjer og kun for de formål som er angitt. I tillegg til Eieren kan dataene, i noen tilfeller, være tilgjengelig for enkelte ansvarlige personer som er involvert i driften av Tree of Pets (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk administrasjon, systemadministrasjon) eller eksterne parter (for eksempel tilbydere av teknisk service hos tredjepart, e-postverter, hostingtilbydere, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) tildelt oppgaven, om nødvendig, som databehandlere av Eieren.
Den oppdaterte listen over de involverte partene kan når som helst gis av Eieren på forespørsel.

Juridisk grunnlag for behandling
Eieren kan behandle personopplysninger knyttet til brukere hvis ett av følgende gjelder:

 • Brukere har gitt sitt samtykke til én eller flere bestemte formål. Merk: Etter visse lover kan Eieren gis tillatelse til å behandle personopplysninger til brukeren protesterer på dette (“opt-out”), uten å måtte ha innhentet samtykke eller andre følgende juridiske pålegg. Dette gjelder ikke når behandlingen av personopplysninger erunderlagt europeiske lover om beskyttelse av data;
 • levering av data er nødvendig for utførelsen av en avtale med brukeren og/eller for noen pre-kontraktsmessige forpliktelser.
 • er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som Eieren er underkastet;
 • behandling er knyttet til en aktivitet som er utført i offentlighetens interesse eller i utøvelsen av offisielle myndigheter bestemt av Eieren;
 • behandling er nødvendig i forbindelse med legitime interesser etterfulgt av eieren eller av en tredjepart.

Eieren vil i alle tilfeller hjelpe med å klargjøre spesifikke juridiske grunnlag som gjelder for behandling, og spesielt om levering av personopplysninger er lovpålagte eller et kontraktsmessige krav.

Sted
Dataene behandles på Eierens kontorer og andre steder hvor partene involvert i behandlingen er plassert.

Avhengig av brukerens plassering kan dataoverføring innebære overføring av brukerens data til et annet land. For å finne ut mer om behandlingsstedet for overførte personopplysninger, bes brukerne lese avsnittet som omhandler informasjon om behandling av personopplysninger.
Brukerne har også rett til å lære om det rettslige grunnlaget for dataoverføringer til land utenfor EU eller internasjonale organisasjoner underlagt folkeretten, eller som består av toeller flere land, som f.eks. FN, og sikkerhetstiltak som er utført av Eieren for å beskytte personopplysningene deres.

Hvis en slik overføring finner sted, kan brukerne finne ut mer ved å lese de aktuelle avsnittene av dokumentet eller spørre Eieren ved hjelp av informasjonen i kontakt-avsnittet.

Lagringstid
Personopplysninger skal behandles og lagres så lenge formålet de har vært samlet inn til, krever det.
Derfor gjelder:

 • Personlig informasjon til formål relatert til oppfyllelsen av en kontrakt mellom Eieren og Brukeren, skal bli holdt tilbake inntil kontraktsinngåelsen er fullført.
 • Personopplysninger som er samlet inn til legitime formål for Eieren skal holdes tilbake så lenge det er behov for å oppfylle formålene. Brukere kan finne spesifikk informasjon om Eiers legitime interesser i de relevante avsnittene av dokumentet eller ved å kontakte Eieren.

Eieren kan tillates å beholde personopplysninger for en lengre periode når brukeren har gitt samtykke til slik behandling og så lenge slikt samtykke ikke trekkes tilbake. Videre kan eieren være forpliktet til å beholde personopplysninger for en lengre periode når det er nødvendig å gjøre det på grunn av resultatene av en juridisk forpliktelse eller på oppfordring fra en autoritet.

Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Derfor kan ikke rettigheten til adgang, rett til sletting, rett til korrigering og rett til dataoverføring håndheves etter oppbevaringstidens utløpsdato.

Formålet med behandling
Opplysninger angående brukeren samles inn for å la Eieren tilby sine tjenester, samt for følgende formål: registrering og godkjenning, håndtere betalinger, kontakte brukeren, administrasjon av kontakter og sende meldinger, remarketering og måling av atferdsdata, analyser, hosting og backendinfrastruktur, eksterne sosiale nettverk og plattformer samt vise innhold fra eksterne plattformer.
Brukere kan finne mer detaljert informasjon om slike former for behandling og bestemte personopplysninger for hvert formål i de respektive avsnittene i dette dokumentet.

Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger
Personopplysninger samles for følgende formål og bruker følgende tjenester:
 
 • Analytics
  Tjenestene i denne seksjonen gjør eieren i stand til å overvåke og analysere web-trafikk og kanbrukes til å spore brukeratferd.

Facebook Ads sporing av konvertering (Facebook, Inc.)
Facebook Ads for sporing av konvertering er en tjeneste for analysering av konverteringsdata levert av Facebook, Inc. som kobler data fra Facebook Ads med trafikk på Tree of Pets nettsider.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksdata.
Behandlingsted: US – Personvernregler.

Google Analytics med anonymisert IP (Google Inc.)
Google Analytics er en analysetjeneste levert av Google Inc. (“Google”). Google bruker innhentet data for å spore og undersøke bruken av Tree of Pets  samt å utarbeide rapporter om aktivitetene og dele dem med andre Google-tjenester.Google kan bruke innhentet personopplysninger for å tilpasse annonsene til sitt eget annonsenettverk.
Denne integreringen av Google Analytics anonymiserer IP-adressen din. Det fungerer ved å forkorte brukernes IP-adresser i medlemslandene i EU og andre stater som ligger innunder avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Bare unntaksvis vil den komplette IP-adressen sendes til en Google-server og forkortes i USA.Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksdata.Behandlingsted: US – PersonvernreglerOpt Out.

 • Kontakte brukeren

E-postliste eller nyhetsbrev (Tree of Pets)
Ved å registrere seg på e-postliste eller nyhetsbrev vil brukerens e-postadresse legges til kontaktlisten over de som kan motta e-postmeldinger som inneholder informasjon om kommersielle eller salgsfremmende saker vedrørende Tree of Pets. E-postadressen din kan også legges til i denne listen som følge av påmelding til Tree of Pets eller etter et kjøp.
Personopplysninger som innhentes: e-postadresse, fornavn og telefonnummer.

Kontaktskjema (Tree of Pets)
Ved å fylle ut kontaktskjemaet godkjenner brukeren at Tree of Pets kan bruke disse opplysningene til å svare på forespørsler om informasjon, tilbud eller annen former for forespørsler indikert i skjemaets topptekst.Personopplysninger som innhentes: e-postadresse, fornavn, telefonnummer og ulike typer opplysninger.

 • Vis innhold fra eksterne plattformer

Denne typen tjenester gjør det mulig å vise innhold fra eksterne plattformer direkte på sidene til Tree of Pets, og samhandle med dem.
Denne typen tjenester kan fremdeles samletrafikkdata for sider der tjenesten er installert, selv når brukere ikke benytter seg av tjenesten.

Instagram widget (Instagram, Inc.)
Instagram er en bildetjeneste levert av Instagram, Inc. som lar Tree of Pets inkludere innhold av denne typen på sine sider.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksdata.
Behandlingsted: US  – Personvernregler.

 • Håndtering av betalinger

Betalingstjenester tillater Tree of Pets å behandle betalinger med kredittkort, bankoverføring eller på andre måter. For å tilby bedre sikkerhet, deler Tree of Pets kun den informasjonen som er nødvendig for å utføre oppdraget med de finansielle instansene som håndterer transaksjonen.
Noen av disse tjenestene kan også tillate sending av tidsbestemte meldinger til brukeren, som e-post som inneholder fakturaer eller varsler for betalingen.

 • Hosting og backend infrastruktur

Denne typen tjeneste har som formål å være vert for opplysninger og filer som lar Tree of Pets kjøre og distribuere samt tilby en ferdig infrastruktur for å kjøre bestemte funksjoner eller deler av Tree of Pets. Noen av disse tjenestene fungerer gjennom servere som er plassert ulikt geografisk, noe som gjør det vanskelig å bestemme den faktiske plasseringen der personopplysninger lagres.

 • Samspill med eksterne sosiale nettverk og plattformer

Denne typen tjeneste tillater samspill med sosiale nettverk eller andre eksterne plattformer direkte fra sidene til Tree of Pets.
Samhandlingen og informasjonen innhentet via Tree of Pets er alltid underlagt brukerens personverninnstillinger for ethvert sosialt nettverk.
Denne typen tjenester kan fremdeles innhente trafikkdata for sider der tjenesten er installert, selv når brukere ikke benytter seg av den.

Twitter-knapp og widgets knyttet til sosiale media (Twitter, Inc.)
Twitter-knappen og sosiale media-widgets for Twitter er tjenester som tillater samspill med Twitter fra Twitter Inc 
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksdata.
Behandlingsted: US – Personvernregler.

Facebook Like-knappen og sosiale media-widgets (Facebook, Inc.)
Facebook Like knappen og sosiale media-widgets for Facebook er tjenester som tillater samspill med Facebook fra Facebook Inc.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksdata.
Behandlingsted: US – Personvernregler.

 • Administrasjon av kontakter og sending av meldinger

Denne typen tjenester gjør det mulig å administrere en database over e-postkontakter, telefonkontakter eller annen kontaktinformasjon for å kommunisere med brukeren.
Disse tjenestene kan også samle data om datoen og klokkeslettet meldingen ble sett av brukeren, samt når brukeren samhandler med den, som ved å klikke på linkene i meldingen.

Registrering og godkjenning
Ved registrering eller godkjenning gir brukere Tree of Pets tillatelse til å identifisere dem og gi dem tilgang til dedikerte tjenester.
Avhengig av hva som er beskrevet nedenfor, kan tredjeparter stå for registrering og godkjenning. I dette tilfellet skal Tree of Pets kunne få tilgang til personopplysninger somer lagret av tredjepartstjenester, for registrerings-eller identifiserings-øyemed.

Direkte registrering (Tree of Pets)
Brukeren registrerer seg ved å fylle ut registreringsskjemaet og gi personopplysninger direkte til Tree of Pets.
Innhentede personopplysninger: adresse, by, bedriftens navn, fødselsdato, e-postadresse, navn, kjønn, husnummer, etternavn, telefonnummer, provins, adresse, organisasjonsnummer, ulike typer personopplysninger og postnummer.

 • Remarketing og målrettet atferdsdata

Denne typen tjeneste lar Tree of Pets og partnere informere, optimalisere og lage reklame basert på tidligere bruk av Tree of Pets.
Denne aktiviteten utføres ved å spore bruksdata og bruke informasjonskapsler, informasjon som overføres til partnere som styrer remarketingen og målrettet atferdsdata.
I tillegg til avmelding av tjenestene nedenfor kan brukeren velge en tredjepartstjenestes bruk av informasjonskapsler ved å gå til Network Advertising Initiative opt-out page.

AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing er en tjeneste som tilbyr remarketing og målretting etter adferd. Denne tjenesten leveres av Google Inc. som kobler aktiviteten til Ever Clean med Adwords-nettverket og dobbeltklikk-informasjonskapselen.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksdata.
Behandlingsted: US – PersonvernreglerOpt Out.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing er en tjeneste som tilbyr remarketing og målretting etter adferd. Denne tjenesten leveres av Facebook Inc. som kobler aktiviteten til Ever Clean med Facebook Ads-nettverket.
Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksdata.
Behandlingsted: US – PersonvernreglerOpt Out.
Ytterligere informasjon om personopplysninger

 • Datakommunikasjon til tredjeparter

Eieren kan opprette databaser hvor alle eller kun utvalgte brukeropplysninger er med, eller bruke sekundæropplysninger innhentet fra profiler og analyser. Med brukerens samtykke kan eieren formidle slike databaser til tredjeparter som virker som distributører utenfor italiensk territorium. Brukeren er klar over at personopplysninger som formidles kan brukes av slike tredjeparter til å sende kommersiell og salgsfremmende kommunikasjon, både i og utenfor Tree of Pets. Brukeren vil alltid ha mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke ved å sende en e-post til kontaktinformasjonen i dette dokumentet. Utenfor bestemmelsene i dette avsnittet vil personopplysninger ikke bli delt.

Brukerens rettigheter
Brukere kan utøve visse rettigheter vedrørende personopplysningene som behandles av Eieren.
Spesielt har brukere rett til å gjøre følgende:

 • Trekke tilbake sitt samtykke til enhver tid. Brukere har rett til å trekke samtykke der de tidligere har gitt sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger.
 • Nekte behandling av sine egne personopplysninger. Brukere har rett til å protestere mot behandlingen av egne personopplysninger hvis behandlingen utføres på et annet rettslig grunnlag enn samtykke. Ytterligere detaljer finnes i avsnittet nedenfor.
 • Tilgang til egne personopplysninger. Brukere har rett til å få vite om personopplysningene blir behandlet av eieren, skaffe utlevering vedrørende visse aspekter av behandlingen og få en kopi av personopplysningene under behandling.
 • Bekrefte og søke korrigering. Brukere har rett til å kontrollere nøyaktigheten av personopplysningene og be om at den skal oppdateres eller korrigert.
 • Begrense behandling av egne personopplysninger. Brukere har rett, under visse omstendigheter, til å begrense behandling av personopplysningene sine. I dette tilfellet skal Eieren ikke behandle personopplysninger med andre formål enn å lagre de.
 • Få egne personopplysninger slettet eller fjernet. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å få bekreftet sletting av personopplysninger fra Eieren.
 • Motta personopplysningene sine og få de overført til en annen behandlingsansvarlig. Brukere har rett til å motta personopplysningene sine i et strukturert, vanlig og maskinelt lesbart format og, hvis teknisk mulig, la de overføres til en annen behandlingsansvarlig, uten hindring. Denne bestemmelsen gjelder forutsatt at dataene behandles med automatiserte verktøy og at behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som brukeren er en del av eller pre-kontraktsmessige forpliktelser derav.
 • Fremme en klage. Brukere har rett til å rette et krav til Datatilsynet.

Informasjon om retten til å protestere på behandling
Der personopplysninger behandles med en offentlig interesse, i utøvelsen av en offisiell autoritet opptjent av Eieren eller for legitime interesser forfulgt av Eieren, kan brukere nekte slik behandling ved å angi en årsak knyttet til deres situasjon for å rettferdiggjøre innvendingene.
Brukere må imidlertid vite om at skal personopplysningene deres bli behandlet, med direkte markedsføring som formål, kan de motsette seg behandling når som helst uten å gi noen begrunnelse.For å finne ut om Eieren behandler personopplysninger for direkte markedsføring kan brukere referere til relevante avsnitter av dette dokumentet.

Hvordan du kan utøve disse rettighetene
Forespørsler om å utøve rettigheter kan rettes til Eieren via kontaktinformasjonen som finnes i dette dokumentet. Disse forespørslene kan rettes uten kostnad og behandles av Eieren så tidlig som mulig og alltid innen en måned.
Retningslinjer for informasjonskapsler
Tree of Pets bruker informasjonskapsler. For å lære mer og få tilgang til mer detaljert informasjon om informasjonskapsler, henvises brukeren til Retningslinjer for informasjonskapsler.

Mer informasjon om innsamling og behandling
Søksmål
Brukerens personopplysninger kan brukes til lovlige formål av Eieren i retten eller i innledende stadier til mulige juridiske tiltak som følge av feil bruk av Tree of Pets eller de relaterte tjenestene.
Brukeren erklærer at Eieren kan være nødt til å avsløre personopplysninger etter anmodning fra offentlige myndigheter.

Tilleggsinformasjon om brukerens personopplysninger
I tillegg til informasjonen i disse retningslinjene for personvern, kan Tree of Pets gi brukeren ytterligere informasjon om spesielle tjenester eller innsamling og behandling av personopplysninger på forespørsel.

Systemlogg og vedlikehold
For drift og vedlikehold kan Tree of Pets og tredjepartstjenester samle filer som registrerer samhandling der Tree of Pets (systemlogger) bruker andre personopplysninger (for eksempel IP-adressen) for dette formålet.

Informasjon som ikke finnes i denne policyen
Forespørsler om ytterlig informasjon om innhenting eller behandling av personopplysninger kan rettes til Eieren når som helst. Se kontaktinformasjonen i begynnelsen av dokumentet.

Hvordan “Do Not Track”-forespørsler behandles
Tree of Pets støtter ikke “Do Not Track”-forespørsler.
For å avgjøre om tredjepartstjenestene benytter “Do Not Track” henvises det til deres retningslinjer.

Endringer i denne personvernerklæringen
Eier forbeholder seg retten å gjøre endringer i disse retningslinjene for personvern når som helst ved å gi varsel til brukerne på denne siden og, om mulig, internt i Tree of Pets og/eller -så langt teknisk og juridisk mulig -ved å sende en melding til brukere via den kontaktinformasjonen som er tilgjengelig for Eieren. Det anbefales å sjekke denne siden ofte, og det henvises til datoen for siste endring som er oppført nederst på siden.

Hvis endringene påvirke behandlingsprosessene som utføres basert på brukerens samtykke, skal Eieren innhente nye samtykker fra brukeren, der det er nødvendig.

Definisjoner og juridiske referanser
Personopplysninger (eller opplysninger)
All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon -inkludert et personlig identifikasjonsnummer -tillater identifikasjon eller gjenkjenning av enkeltpersoner.

Brukerdata
Informasjon samles inn automatisk gjennom Tree of Pets (eller tredjeparts tjenester i Tree of Pets), som kan omfatte: IP-adresser eller domenenavn til datamaskinene benyttes av brukere som bruker Tree of Pets, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden benyttes for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, numeriske kode som indikerer status på serverens svar (vellykket resultat, feil, etc.), opprinnelsesland , funksjoner i nettleser og operativsystem benyttet av brukeren, ulike detaljer om tidsbruken ved besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i programmet) og detaljer om programstien som er fulgt i programmet med spesiell henvisning til sekvensen av sider besøkt og andre parametere om operativsystemet og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker
Den individuelle brukeren som bruker Tree of Pets. Hvis ikke annet er spesifisert, samsvarer det med den registrerte brukeren.

Registrert person
Den enkeltpersonen som de personopplysningene refererer til.

Databehandler (eller dataveileder)
Den enkeltpersonen eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller andre organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolleren, som beskrevet i denne personvernserklæringen.

Behandlingsansvarlig (eller Eier)

Den enkeltpersonen eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller andre bedrifter som alene eller sammen med andre, bestemmer formålet med behandling av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltak vedrørende driften og bruken av Tree of Pets. Behandlingsansvarlig er, hvis ikke annet er spesifisert, Eieren av Tree of Pets.

Tree of Pets (eller dette programmet)
Måten personopplysninger fra brukeren er samlet inn og behandlet.

Tjenesten
Tjenesten tilbys av Tree of Pets som beskrevet i de generelle vilkårene (hvis tilgjengelig) og på nettstedet/programmet.

Europeiske Union (eller EU)
Med mindre annet er spesifisert,inkluderer alle henvisningene i dette dokumentet til EU, inkludert alle gjeldende medlemsland, og EØS-området.

Informasjonskapsler
Liten del av kode lagret i brukerens enhet.

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelsene i flere lover, inkludert art. 13/14 av forordning (EU) 2016/679 (Personvernforordningen).
Disse retningslinjene gjelder utelukkende for Tree of Pets hvis ikke annet er oppgitt i dette dokumentet.