COOKIE POLICY

Ever-Cleanretningslinje for informasjonskapsler

Informasjonskapsler er deler av koder installert i nettleseren som gir Eieren informasjon for det formålet som er beskrevet. Noen av disse formålene kan også kreve brukerens samtykke.Der hvor installering av informasjonskapsler er basert på samtykke, kan slikt samtykke trekkes tilbake når som helst etter de instruksjoner som blir gitt i dette dokumentet.

Tekniske informasjonskapsler og informasjonskapsler for statistikkformål

 • Aktivitet som er helt nødvendig for at tjenesten skal fungere
  Eierenbruker informasjonskapsler for å lagre brukerens økt og utføre andre aktiviteter som er strengt nødvendig for driften av Ever-Clean, for eksempel i forbindelse med trafikkdistribusjon.
 • Aktivitet angående lagring av innstillinger, optimalisering og statistikk
  Ever-Cleanbruker informasjonskapsler for å lagre surfevaner og å optimalisere brukeropplevelsen. Eksempler på slike informasjonskapslerer språk-og valutainnstillinger og håndtering av brukerstatistikk på direkte oppdrag fra Eieren av siden. Andre typer informasjonskapsler eller tredjeparter som installerer informasjonskapsler Noen av tjenestene nedenfor innhenter statistikk i en anonymisert og samlet form og trenger nødvendigvis ikke å kreve samtykke fra brukeren eller den styres direkte av eier -avhengig av hvordan de er beskrevet -uten hjelp av tredjeparter.Hvis det er tjenester drevet av en tredjepart blant verktøyene nedenfor, kan disse brukes til å spore brukernes surfevaner, itillegg til informasjonen som er angitt her og uten eierens viten. Se personvernreglene for de oppførte tjenestene for detaljert informasjon.
 • Statistikk og analyser
  Tjenestene som beskrives i dette avsnittet gir Eieren mulighet til å overvåke og analysere trafikk og kan brukes til å spore brukeratferd. Facebook Ads sporing av konvertering (Facebook, Inc.)
  Facebook Ads for sporing av konvertering er en tjeneste for analysering av konverteringsdata levert av Facebook, Inc. som kobler data fra Facebook Ads medtrafikk på Ever-Cleannettsider. Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.Behandlingssted: US – Personvernregler
  Google Analytics med anonymisert IP (Google Inc.)
  Google Analytics er en analysetjeneste levert av Google Inc. (“Google”). Google bruker innhentet data for å spore og undersøke bruken av Ever-Cleansamt å utarbeide rapporter om aktivitetene og dele dem med andre Google-tjenester.Google kan bruke innhentet data for å kontekstualisere og tilpasse annonsene til sitt eget annonsenettverk.Denne integreringen av Google Analytics anonymiserer IP-adressen din. Det fungerer ved å forkorte brukernes IP-adresser i medlemslandene i EU og andre stater som ligger innunder avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Bare unntaksvis vil den komplette IP-adressen sendes til en Google-server og forkortes i USA.Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.Behandlingssted: US PersonvernreglerUtmelding
 • Visning av innhold fra eksterne plattformer
  Denne typen tjenester tillater deg å se innholdet på eksterne plattformer direkte fra sidene til Ever-Cleansamt samhandle med de.Denne typen tjenester kan fortsatt innhente trafikkdata for sider der tjenesten er installert, selv når brukere ikke benytterseg av den.Instagram-widget (Instagram, Inc.)Instagram er en bildetjeneste levert av Instagram, Inc. som lar Ever-Cleaninkludere innhold av denne typen på sine sider.Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.Behandlingssted: US – Personvernregler
 • Interaksjon med eksterne sosiale nettverk og plattformer
  Denne typen tjeneste tillater samspill med sosiale nettverk eller andre eksterne plattformer direkte fra sidene til Ever-Clean.Samhandlingen og informasjonen innhentet via Ever-Clean er alltid underlagt brukerens personverninnstillinger for ethvert sosialt nettverk.Denne typen tjenester kan fremdeles innhente trafikkdata for sider der tjenesten er installert, selv når brukere ikke benytter seg av den.
  Twitter-knapp og widgets knyttet til sosiale media (Twitter, Inc.)
  Twitter-knappen og sosiale media-widgets fra Twitter er tjenester som tillater samspill med Twitter fra Twitter Inc.Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.Behandlingssted: US –Personvernregler.
  Facebook Like-knappen og sosiale media-widgets (Facebook, Inc.)
  Facebook Like-knappen og sosiale media-widgets fra Facebook er tjenester som tillater samspill med Facebook fra Facebook Inc.Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.Behandlingssted: US –Personvernregler.
 • Remarketing og målretting etter atferd
  Denne typen tjeneste tillater Ever-Clean og partnerne å informere, optimalisere og rette reklame basert på brukerens tidligere bruk av Ever-Clean.Denne aktiviteten utføres ved å spore bruksdata og bruke informasjonskapsler, informasjon som overføres til partnere som styrer remarketing og målretting etter atferd.I tillegg til utmelding som tilbys av tjenestene nedenfor kan brukeren velge å melde segut av en tredjepartstjenestes bruk av informasjonskapsler ved å gå til Network Advertising Initiative opt-out page.
  AdWords Remarketing (Google Inc.) AdWords Remarketing er en tjeneste som tilbyr remarketing og målretting etter adferd. Denne tjenesten leveres av Google Inc. som kobler aktiviteten til Ever-Cleanmed Adwords-nettverket og dobbeltklikk-informasjonskapselen.Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.Behandlingssted: US –PersonvernreglerUtmelding
  Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) Facebook Remarketing er en tjeneste som tilbyr remarketing og målretting etter adferd. Denne tjenesten leveres av Facebook Inc. som kobler aktiviteten til Ever-Clean med Facebook Ads-nettverket.Innhentede personopplysninger: Informasjonskapsler og brukerdata.Behandlingssted: US –PersonvernreglerUtmelding
  Hvordan gi eller trekke samtykke til installasjon av informasjonskapsler I tillegg til hva som er angitt i dette dokumentet, kan brukeren administrere innstillinger for informasjonskapsler direkte fra egen nettleser og hindre -for eksempel -at tredjeparter installerer informasjonskapsler.Gjennom nettleserinnstillinger er det også mulig å slette informasjonskapsler installert tidligere, inkludert informasjonskapsler som har lagret opprinnelige samtykke for installasjon av informasjonskapsler fra dette webområdet.Brukere kan for eksempel finne informasjon om hvordan man håndterer informasjonskapsler i de mest brukte nettlesere på følgende adresser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Internet Explorer.
  I forhold til informasjonskapsler installert av tredjeparter, kan brukerne administrere sine preferanser og tilbaketrekking av samtykke ved å klikke på de relaterte utmeldingslenkene (hvis tilgjengelig), ved å bruke retningslinjer gitt i tredjepartens personvern, eller ved å kontakte tredjepartsleverandøren.
  Uavhengig av det ovennevnte opplyser Eieren at brukere kan følge instruksjonene på de følgende initiativene fra EDAA(EU), the Network Advertising Initiative(US) og the Digital Advertising Alliance(US), DAAC(Canada), DDAI(Japan) eller andre lignende tjenester. Slike tiltak tillater brukerne å velge innstillinger for sporing for de fleste reklameverktøyene. Eieren anbefaler derfor at brukerne benytter seg av disse ressursene i tillegg til informasjonen i dette dokumentet
  Eier og behandlingsansvarlig
  Premium Pet Products AS
  Professor Birkelandsvei 32B
  0614 Oslo
  Norge
  Eiers epost for kontakt: Post@petproducts.no
  Siden installasjon av tredjeparts informasjonskapsler og andre sporingssystemer gjennom tjenestene som brukes i Ever-Clean ikke kan kontrolleres teknisk av Eieren, er bestemte referanser til informasjonskapsler og sporingssystemer installert av tredjepartervurdert indikativt. For å få komplett informasjon bes brukeren om å kontrollere personvernreglene for de respektive tredjepartstjenester som er oppført i dette dokumentet.
  Gitt den objektive kompleksiteten rundt identifikasjon av teknologier basert på informasjonskapsler, oppfordres brukere til å kontakte eieren dersom de ønsker å motta mer informasjon om bruk av informasjonskapsler fra Ever-Clean.
  Definisjoner og juridiske referanser
  Personopplysninger (eller Data)
  All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon -inkludert et personlig identifikasjonsnummer -tillater identifikasjon eller identifiserbarheten av enkeltpersonen.
  Brukerdata
  Informasjon samles inn automatisk gjennom Ever-Clean (eller tredjeparts tjenester i Ever-Clean), som kan omfatte: IP-adresser eller domenenavn til datamaskinene benyttes av brukere som bruker Ever-Clean, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden benyttes for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, numeriske kode som indikerer status på serverens svar (vellykket resultat, feil, etc.), opprinnelsesland , funksjoner i nettleser og operativsystem benyttet av brukeren, ulike detaljer om tidsbruken ved besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i programmet) og detaljer om programstien som er fulgt i programmet med spesiell henvisning til sekvensen av sider besøkt og andre parametere om operativsystemet og/eller brukerens IT-miljø.
  Bruker
  Den individuelle brukeren som bruker Ever-Clean. Hvis ikke annet er spesifisert, samsvarer det med den registrerte brukeren.
  Registrert person
  Den enkeltpersonen som de personlige dataene refererer til.
  Databehandler (eller dataveileder)
  Den enkeltpersonen eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller andre organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolleren, som beskrevet i denne personvernserklæringen.
  Behandlingsansvarlig (eller Eier)
  Den enkeltpersonen eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller andre bedrifter som alene eller sammen med andre, bestemmer formålet med behandling av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltak vedrørende driften og bruken av Ever-Clean. Behandlingsansvarlig er, hvis ikke annet er spesifisert, Eieren av Ever-Clean.
  Ever-Clean (eller dette programmet)
  Måten personopplysninger fra brukeren er samlet inn og behandlet.
  Tjenesten
  Tjenesten tilbys av Ever-Cleansom beskrevet i de generelle vilkårene (hvis tilgjengelig) og på nettstedet/programmet.
  Europeiske Union (eller EU)
  Med mindre annet er spesifisert, inkluderer alle henvisningene i dette dokumentet til EU, inkludert alle gjeldende medlemsland, og EØS-området.
  Informasjonskapsler
  Liten del av kode lagret i brukerens enhet.
  Juridisk informasjon
  Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelsene i flere lover, inkludert art. 13/14 av forordning (EU) 2016/679 (Personvernforordningen).
  Disse retningslinjene gjelder utelukkende for Ever-Clean hvis ikke annet er oppgitt i dette dokumentet.Siste oppdatering: 11 mai 2018